Privacy Policy

Privacy Policy Wyz-FinC

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Op de uitvoering van deze wet wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is meer dan enkel het beschermen van persoonsgegevens. Privacy betekent ook dat mensen het recht hebben om handelingen te verrichten, zonder dat de buitenwereld daar kennis van heeft of neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

Wyz-Finc vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk. In dit privacy statement legt ze uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Wyz-Finc.

Waarvoor verwerkt Wyz-Finc jouw persoonsgegevens?
Als je informatie wilt over onze diensten, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we jou op de juiste wijze advies of informatie geven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wyz-Finc de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Mobielnummer
 • E-mailadres

Contactformulier
Op onze website staat een contactformulier die je kunt gebruiken als je:

 • meer informatie wil over Wyz-Finc
 • vragen hebt over ons dienstenaanbod
 • overige vragen

De gegevens die je ons met deze formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van jouw verzoek. Jouw verzoek kan daarnaast in ons (mail) archief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Hoe gaat Wyz-Finc met jouw persoonsgegevens om?
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk.

Jouw gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke informatie geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij zelf hiervoor toestemming geeft.

Waar kun je terecht als je een vraag of klacht hebt?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij Wyz-Finc. Stuur een mail naar wyzfinc@gmail.com.

Derden
Wyz-Finc maakt geen gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten. Indien dit wel het geval zal zijn en derden toegang hebben tot jouw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Wyz-Finc jouw persoonsgegevens aan derden.

Mobiele apparaten
De website van Wyz-Finc is responsieve, dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Wij verwerken ook data via deze apparaten. Denk bijvoorbeeld aan informatie vragen via het contactformulier. Nu de aanvallen van mobiele apparaten toenemen, bestaat het risico dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Wij zullen er alles aan doen om alleen beveiligde apps te gebruiken en zullen voorzichtig zijn met inloggen op een openbaar wifi netwerk.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers (externe partijen die wij inhuren in het buitenland). Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies
Wyz-Finc maakt geen gebruik van cookies op haar website.

Beveiliging Wyz-Finc
Wyz-Finc heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Voor iCloud, Google Drive en Dropbox gebruiken wij versleutelde wachtwoorden.

Protocol datalekken
Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking of ingezien. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan.
Voorbeelden van inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen zijn:

 • kwijtraken van een USB -stick;
 • diefstal van een laptop met klantenbestand;
 • hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt;
 • persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd;
 • hacking, malware of fishing;
 • verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres;
 • calamiteiten zoals brand in een datacentrum;
 • verlies van mobiele apparaten waar belangrijke telefoonnummers of informatie op staan.

Zodra er sprake is van een datalek bij Wyz-Finc, maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en brengen wij jou op de hoogte.

Contact
Wanneer je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebt aangaande jouw gegevensbescherming of als je van mening bent dat Wyz-Finc haar beleid aangaande privacy niet naleeft, kun je een mail sturen naar wyzfinc@gmail.com.

Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: april 2018

 

Top